WassAlbertMűvelődésiKözpont „hagyományt örökíteni és a jövőt szolgálni”


Kisbéri Városi Könyvtár
Hír

A nyári napforduló estéjén - a Múzeumok Éjszakája alkalmából – késő estig nyitva tartott a Kiskastély, mely városunk helytörténeti kiállításának ad otthont. Sok kisbéri jött be és tekintette meg a múlt emlékeit: térképeket, fényképeket, régi használati tárgyakat, az egykori királyi ménes épületeinek látványos makettjét, és a régen élt híres tenyészmén, Buccaneer csontvázát. Többen találtak ismerősöket, ősöket a fényképek között böngészve.

A rendhagyó nyitva tartás alatt különböző programokat is kínáltunk a látogatóknak. A kertben rajzfilmeket vetítettünk, bent az épületben nyomozós játék folyt, valamint többféle társasjátékot is ki lehetett próbálni. Az este fénypontja volt az egy órás, latinos konga-parti, mely családis hangulatban telt el, és nagy sikert aratott.

Aki nem tudott ott lenni, jöjjön el máskor: a kiállítás egész nyáron nyitva tart, keddtől szombatig, 10-16 óráig. Szakszerű tárlatvezetés kérhető.

-SzA-

Képek a facebookon

Címke:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár (2870 Kisbér Városház tér 1.)

Kisbér Város Önkormányzata(2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.) vagyonkezelésében lévő Magyar Királyi Lovarda Műemlékegyüttes előtti téren (kisbéri 1071 hrsz.)a 2014. évi Kisbéri Napok (július 11-12-13) időszakára vállalkozót (Üzemeltetőt) keres, aki a téren kizárólagos vendéglátóegység működtetését vállalja.

 

Pályázati feltételek:

·        A pályázathoz kérjük benyújtani a pályázó rendezvény alatt használni kívánt ital és étellapját az egyes tételekhez kapcsolódó árral együtt.

·        Szerződés kötése:

o       olyan természetes személlyel, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel történhet, aki / amely a szerződésben vállalja, hogy

a.)     az üzemeltetésre vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b.)    az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott üzemeltetési célnak megfelelően használja,

c.)     az üzemeltetésben – a vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

o       nem lehetséges azzal, aki az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25.§ (1) pontjában szereplő feltételek közül valamelyiknek is eleget tesz.

·        Az üzemeltetésre irányuló szerződésben rögzítésre kerül az őt megillető, kártalanítás nélküli azonnali hatállyal történő rendkívüli felmondási okként az az eset, ha a üzemeltetés során átengedett nemzeti vagyon üzemeltetésében - közvetlenül vagy közvetetten - résztvevő bármely szervezet a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek vagy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25.§ (1) pontjában szereplő feltételek közül valamelyiknek megfelel.

·        Üzemeltető teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik az üzemeltetés, használat időtartama alatt a használt térrész és annak környezetének állapotáért, működéséért, karbantartásáért. Az Üzemeltető köteles különösen

a.)     az üzemeltetés során keletkezett károkat megtéríteni;

b.)     a használt térrészt és környékét legalább a birtokba lépés kezdő napján fennálló színvonalon tisztán tartani;

c.)     minden, általában elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a használt térrészt és annak környékét az átvétel napját követően bármilyen károsodástól megóvja;

d.)     megfelelni valamennyi egészségügyi, építésügyi, munkavédelmi és biztonsági jogszabályi és hatósági rendelkezésnek.

·      Üzemeltetőnek az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, a Kisbér Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 6/2012. (II. 28.) és azt módosító 12/2013. (V. 16.) rendeletében, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződésben foglaltakat teljesítenie kell.

·      Pályázónak vállalnia kell:

o       a rendezvény tartására vonatkozó jogszabályokban és engedélyekben foglaltak betartását

o       az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő mindennemű költség viselését

o       a működtetés feltételeinek biztosítását (áram, víz, mobil wc, stb.)

o       szükség szerint 3-4 ezer vendég ellátásához (étellel, itallal) megfelelő kapacitás biztosítását

o       hogy a rendezőség a benyújtott étel ill. itallapon szereplő árak betartását ellenőrizheti. Az árak be nem tartása következményeként Kisbér VárosÖnkormányzata és intézményei által szervezett rendezvényeken vendéglátói pályázatokból 5 év kizárással jár.

A téren felállított sátor lebontásának költsége az Üzemeltetőt terheli.

 

A Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár az üzemeltetésre beérkezett ajánlatokról a beadási határidőt követő 3 munkanapon belül dönt.

A Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtára beérkezett pályázatok közül az összességében legjobb ajánlatot fogadhatja el, a pályázatok elbírálásánál fontos szempont a pályázó által benyújtott ital és étellap. Azonos pályázati feltételek esetén a kisbéri székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások előnyt élveznek.

A Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár fenntartja azon jogát, hogy a beérkezett pályázatok alapján nem köt szerződést.

 

Az üzemeltetés időtartama: 2014. július 11-12-13.

 

Az üzemeltetésre vonatkozó zárt borítékban elhelyezett ajánlatok benyújtásának határideje:

2014. június 13.

 

A benyújtás helye: Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2870 Kisbér Városház tér 1.

Bővebb információ a 34/353-903-as telefonszámon kérhető.

Címke:

A Brazíliában megrendezésre kerülő futball világbajnokságot óriáskivetítőn követhetik figyelemmel a lovarda előtt felállított nagysátorban június12-től július 13-ig.

Címke:

Május 23-án, pénteken papagáj kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők a művelődési központ kiállító terében 15 és 18 óra között.
A kiállítás kedvezményes megtekintésére jogosító kupon ingyenesen elvihető a könyvtári pultról!

Várunk mindenkit sok szeretettel!

Címke:

Május 7-én Kassovitz László meseíró, mesemondó, népi rímfaragó látogatott el a könyvtárba. Óvodás és kisiskolás csoportoknak mesélte el Pamacs, a kiskutya történetét, amely az igaz barátságról és a hűségről szól. A gyerekek tátott szájjal hallgatták a történetet és a mesemondó humorral fűszerezett előadásának köszönhetően a könyvtár gyerekkacajtól volt hangos. Kassovitz László mesekönyvei kölcsönözhetők a könyvtárban!

Címke:

Hazánkban 1964. óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a költészet napját. "Költő vagyok - mit érdekelne engem a költészet maga?" - kezdte Ars poetica Német Andornak című versét József Attila, aki nem tudhatta, hogy születésének napja egykoron a költészet napjává, s egyben a magyar irodalom ünnepévé válik majd, amely jelenleg már több mint fél évszázados hagyományra tekint vissza.

A magyar költészet napját először 1964-ben ünnepelték meg, és azóta is minden év április 11-én előadások, felolvasások és versmondó versenyek keretében emlékeznek meg országszerte a poétikáról, s egyik legnagyobb költőnkről, József Attiláról. Sokan azonban nem is tudják, hogy nem csak József Attila született ezen a napon, hanem Márai Sándor is, aki csupán öt évvel volt idősebb a költőnél.

Hagyományosnak mondható, hogy sokan meglátogatják József Attila egykori lakóhelyét a Gát utcában és itt helyezik el koszorúikat. Talán ez mondható az egyéni megemlékezések legbensőségesebb módjának.

E napon minden évben az ország számos pontján kulturális programok sokasága várja az érdeklődőket.


„Akár meg is fordíthatnánk a két dátumot: József Attila akkor született meg országosan elismert költőként, amikor Balatonszárszón kiállították róla a hivatalos halotti bizonyítványt. A kor- és pályatársak többsége csak a bulvárszenzációként tálalt halálhír után döbbent rá, milyen kivételes életművet alkotott ez a mindaddig csak „jó költő”-ként számon tartott, zavarba ejtően sokféle hangon megszólaló – ezért gyakran félreértett –, posztumusz fölfedezett zseni, akinek életútját kisgyermekkora óta váratlan veszteségek, lelki traumák, különös fordulatok szegélyezték –, s aki egyéni szenvedéseiből egyetemes érvényű költészetet teremtett."  -  Részlet a Nemzeti Évfordulók Titkársága honlapjáról

 

 

Címke:

Április 28-án, 9 és 11 órai kezdettel tekinthetik meg a Cse'mese Kisvakond bábelőadást.
A magyar nyelvű mesejáték különlegessége, hogy az eredeti csehországi, nagyméretű bábok élő szereplőkkel lépnek színpadra a brit Masters of Puppets Theatre előadásában.

Jegyár: 650 Ft/fő.


Címke:

Március 14.-én délután emlékeztünk meg a 48-as forradalom és szabadságharc ünnepéről. Először koszorúzás volt az általános iskolánál, a Petőfi szobornál, majd fáklyás felvonulás, végül az iskolások ünnepi műsora következett. Még több kép a facebookon.


Címke: